hipergovazd.am

hy_AM

Վաճառվում է ունիվերսալ տարածք Մամիկոնյանց 48 հասցեում

08/06/12 10:32:06 | Առաջարկություններ | Կոմերսիոն oբյեկտներ
Մամիկոնյանց 48 հասցեում՝ 6 հարկանի բիզնես կենտրոնի 1-ին հարկում, վաճառվում է 205 քմ. Ընդհանուր մակերեսով ունիվերսալ տարածք, առանց ներքին հարդարման աշխատանքների: Բոլոր կոմունիկացիաներն անցկացված են: Տարածքի 1 քմ.-ի արժեքն է 2000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: Բիզնես կենտրոնում կան նաև վարձով տրվող ՝ 7 ... 5քմ., 116քմ. և 125քմ. ընդհանուր մակերեսներով օֆիսային տարածքներ: Վարձակալության 1քմ.-ի արժեքն է 10 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ ԱԱՀ): Հեռ. (010) 544 144, (091) 07 15 15 Կասկադ Ռիելթի ՍՊԸ ք. Երևան, Թումանյան 32, բն. 16 e-mail: info@kaskad.am

Գինը:0 €

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:630847

Հայտարարություն:
Kaskad
Հեռախոս:
+374 010544144

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`